DETAILS, FICTION AND อนิเมะ เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ ภาค2

Details, Fiction and อนิเมะ เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ ภาค2

นาโอยะ หนุ่มที่เพิ่งสารภาพรักกับ ซากิ สาวที่ชอบ แล้วมาถูกสารภาพรักจากรุ่นน้องสาวที่ไม่รู้จัก นางิสะ เขาจึงเลือกคบทั้งคู่

read more